Club Solidaritat

Des de la Comissió de Solidaritat pretenem estimular el compromís actiu dels/les nostres estudiants com a ciutadans/nes i com a futurs/res professionals en la construcció d’una societat més justa.

Potenciem una formació que inclou la reflexió i el debat en relació amb la solidaritat, la cooperació i voluntariat, especialment en les situacions de vulnerabilitat que es generen a partir de les desigualtats socials i les situacions d’injustícia. Per a què aquest aprenentatge sigui més significatiu cal situar-lo a partir de realitats concretes i d’experiències viscudes en primera persona. És per això que us convidem a formar part del CLUB DE SOLIDARITAT SJD.

El Club de solidaritat SJD és un espai de trobada i coordinació, obert a totes les persones del Campus que vulguin treballar per desenvolupar la cultura de la Solidaritat. Per això us proposem una gran diversitat d’activitat i projectes que puguin encaixar amb les vostres inquietuds.

Depenent dels vostres interessos i disponibilitat podeu participar en accions de sensibilització, esdeveniments solidaris, voluntariat local, estatal i internacional, projectes de cooperació, etc.