Camps de Treball

Juan Ciudad ONGD (JCONGD), és l'Organització de l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu encarregada de la Cooperació Internacional. Com a organització que treballa en cooperació pel desenvolupament en l'àmbit social i sanitari, vol donar testimoni que és possible construir un món més just i humanitzat, i que per aconseguir-ho és necessari promoure la transformació i participació de la societat. Té, per tant, entre les seves prioritats, sensibilitzar i despertar actituds solidàries per part de la ciutadania, i promoure la participació. Mitjançant el voluntariat, persones interessades a col·laborar tant a Espanya, com a l'àmbit internacional en els centres de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (OHSJD) en diversos països, s'impliquen en la tasca que JCONGD porta a terme a favor de la cooperació internacional i el desenvolupament humà sostenible, sota els principis i valors del voluntariat.

Podeu trobar més informació a: https://www.juanciudad.org/?q=voluntariado.

I si ets estudiant del Campus Docent SJD pots dirigir-te a: campus.clubsolidaritat@sjd.edu.es i t’informarem personalment.